Privacyverklaring

In het kader van de wet AVG heb ik op een document gemaakt waarin ik toelicht welke gegevens ik verwerk en waarom, zie hieronder:

Privacy verklaring Tools for Fools

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Tools for Fools kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Tools for Fools, en/of omdat u deze zelf verstrekt, b.v. bij het invullen van een contactformulier op de website of bij aanmelding voor een workshop.
Tools for Fools kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

Waarom Tools for Fools uw gegevens nodig heeft:

Tools for Fools verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

  • Als u een workshop of cursus bij ons volgt worden u naam en adresgegevens gebruikt voor de factuur. Deze factuur wordt in de eigen boekhouding van Tools for Fools bewaart gedurende de wettelijk vastgestelde termijn (7 jaar).
  • Uw e-mailadres wordt, indien u daar toestemming voor gegeven hebt, in het mailbestand van Tools for Fools opgenomen en wordt gebruikt om u 3 tot 4 maal per jaar een nieuwsbrief te sturen. Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om op unsubscribe te klikken, uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit het bestand en u zult geen nieuwsbrieven meer ontvangen. Uw e-mailadres blijft in dit bestand staan zolang Tools for Fools de diensten blijft aanbieden, waarvan u aangegeven heeft dat u geïnteresseerd bent dit aanbod te volgen middels de nieuwsbrief, of totdat u zelf verzoekt om het e-mailadres te verwijderen uit het bestand.
  • Tevens wordt uw e-mailadres gebruikt om contact met u op te nemen als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening waar u om verzocht heeft (b.v. omdat u interesse heeft om een workshop te volgen).
  • Als u een workshop volgt of op andere wijze van de diensten van Tools for Fools gebruik maakt vragen wij ook om uw telefoonnummer. Dit telefoonnummer gebruiken wij om contact met u op te nemen als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening waar u om verzocht heeft. Dit telefoonnummer bewaren wij voor de duur van de dienstverlening, daarna verwijderen wij het uit ons bestand.
  • Uw naam, email adres, adresgegevens en telefoonnummer bewaren wij in onze administratie zolang wij onze diensten blijven aanbieden of totdat u aangeeft dat u wilt dat wij deze gegevens verwijderen.

Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met programma Mailchimp. Op het moment dat u u aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. Mailchimp registreert ook wanneer en hoe vaak u een nieuwsbrief opent.

Delen met anderen

Tools for Fools verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals het vermelden van uw naam en adres op de facturen)

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Tools for Fools worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip informatie van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tools for Fools gebruikt deze om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Foto en film materiaal.

In de lessen wordt niet gefilmd of gefotografeerd, tenzij er toestemming is van alle deelnemers.

Als Tools for Fools foto of filmmateriaal wil gebruiken, bv voor website of lesdoeleinden vragen wij u altijd eerst om toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar els_jansen@online.nl. Tools for Fools zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.